Artiest David Bowie

Naam van het lied The Stars

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

Stars are never sleeping 
Dead ones and the living 

We live closer to the earth 
Never to the heavens 
The stars are never far away 
Stars are out tonight 

They watch us from behind their shades 
Jack and Kate and Brad 
From behind their tinted window stretch 
Gleaming like blackened sunshine 

Stars are never sleeping 
Dead ones and the living 

Waiting for the first move 
Satyrs and their child wives 
Waiting for the last move 
Soaking up our primitive world 

Stars are never sleeping 
Dead ones and the living 

Their jealousy's spilling down 
The stars must stick together 
We will never be rid of these stars 
But I hope they live forever 

And they know just what we do 
That we toss and turn at night 
They're waiting to make their moves 
But the stars are out tonight 

Here they are upon the stairs 
Sexless and not aware 
They are the stars, they're dying for you 
But I hope they live forever 

They burn you with their radiant smiles 
Trap you with their beautiful eyes 
They're broke and shamed or drunk or scared 
But I hope they live forever 

Their jealousy's spilling down 
The stars must stick together 
We will never be rid of these stars 
But I hope they live forever 

And they know just what we do 
That we toss and turn at night 
They're waiting to make their moves on us 
But the stars are out tonight 

The stars are out tonight 
The stars are out tonight

Vertaling Nederlands

Sterren worden nooit slapen
Doden en de levenden

We leven dichter bij de aarde
Nooit naar de hemel
De sterren zijn nooit ver weg
Sterren zijn vanavond

Ze kijken ons vanachter hun schaduwen
Jack en Kate en Brad
Van achter hun getint venster stretch
Glanzend als zwartgeblakerde zonneschijn

Sterren worden nooit slapen
Doden en de levenden

Wachten op de eerste zet
Saters en hun kind echtgenotes
Wachten op de laatste zet
Genieten van onze primitieve wereld

Sterren zijn nooitslapen
Doden en de levenden

Hun jaloezie morsen beneden
De sterren moeten elkaar blijven
We zullen nooit ontdoen van deze sterren
Maar ik hoop dat ze eeuwig leven

En ze weten precies wat we doen
Dat we woelen en draaien 's nachts
Ze wachten om hun bewegingen te maken
Maar de sterren zijn vanavond

Hier zijn ze aan de trappen
Geslachtloos en niet op de hoogte
Zij zijn de sterren, ze sterven voor u
Maar ik hoop dat ze eeuwig leven

Ze branden u met hun stralende glimlach
Trap je met hunmooie ogen
Ze zijn blut en Beschaamd of dronken of bang
Maar ik hoop dat ze eeuwig leven

Hun jaloezie morsen beneden
De sterren moeten elkaar blijven
We zullen nooit ontdoen van deze sterren
Maar ik hoop dat ze eeuwig leven

En ze weten precies wat we doen
Dat we woelen en draaien 's nachts
Ze wachten om hun bewegingen te maken op ons
Maar de sterren zijn vanavond

De sterren zijn vanavond
De sterren zijn vanavond