Artiest Golbert O Sullivan

Naam van het lied Allone Again

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

In a little while from now,
If I'm not feeling anyless sour ,
I promise myself to treat myself
And visit a nearby tower
And climbing to the top will throw myself off,
In an effort to make it clear to who
Ever what it's like when you're shattered.

Left standing in the lurch at a church,
Where people saying 'my God
that's tough she's stood him up
No point in us remaining-
We may as well go home'.
As I did on my own.
Alone again, naturally. 

To think that only yesterday
I was cheerful, bright and gay,
Looking forward to- well who wouldn't do
The role I was about to play.

But as if to knock me down,
Reality came around.
And without so much
As a mere touch
Cut me into little pieces
Leaving me to doubt
Talk about God in his mercy
Who if he really does exist,
Why did he desert me in my hour of need?
I truly am indeed
Alone again, naturally. 

It seems to me that there are more hearts
Broken in the world that can't be mended.
Left unattended
What do we do?
What do we do? 

Alone again, naturally. 

Now looking back over the years
And whatever else that appears.
I remember I cried when my father died
Never wishing to hide the tears. 

And at sixty-five years old
My mother God rest her soul.
Couldn't understand why the only man
She had ever loved had been taken,
Leaving her to start with a heart so badly broken,
Despite encouragement from me no words were ever spoken
And when she passed away
I cried and cried all day
Alone again, naturally.

Vertaling Nederlands

In een korte tijd van nu,
Als ik voel me niet anyless zuur,
Ik beloof mezelf om mezelf te behandelen
En een bezoek aan een nabijgelegen toren
En klimmen naar de top zal me afwerpen,
In een poging om duidelijk te maken wie
Ooit hoe het is als je gebroken bent.

Blijven staan ​​in de steek bij een kerk,
Waar mensen zeggen 'mijn God
dat is moeilijk ze stond hem op
Geen enkel punt in ons resterende-
We kunnen net zo goed naar huis gaan '.
Als ik op mijn eigen.
Weer alleen, natuurlijk.

Om te denken dat alleen gisteren
Ik was vrolijk,helder en vrolijk,
Vooruitblikkend naar-goed wie niet zou doen
De rol die ik stond te spelen.

Maar als om me knock down,
Werkelijkheid kwam rond.
En zonder ook maar
Als een enkele aanraking
Snijd me in kleine stukjes
Waardoor ik te twijfelen
Spreken over God in zijn barmhartigheid
Wie als hij echt bestaat,
Waarom heeft hij me in de steek in mijn uur van nood?
Ik ben echt wel
Weer alleen, natuurlijk.

Het lijkt mij dat er meer harten
Gebroken in de wereld die niet kan worden hersteld.
Onbeheerd
Wat doen wij?
Wat doen wij?

Weer alleen, natuurlijk.

Nu terugkijkend door de jaren heen
En alles wat dat verschijnt.
Ik herinner me dat ik huilde toen mijn vader stierf
Nooit willen de tranen te verbergen.

En op vijfenzestig jaar oud
Mijn moeder God hebbe haar ziel.
Kon niet begrijpen waarom de enige man
Ze had ooit van hield was genomen,
Verlaten van haar om te beginnen met een hart zo slecht gebroken,
Ondanks de aanmoediging van mij geen woorden werden ooit gesproken
En toen ze overleed
Ik huilde en huilde de hele dag
Weer alleen, natuurlijk.