Artiest Grandmaster Flash

Naam van het lied The Massage

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

It's like a jungle sometimes it makes me wonder
How I keep from going under
It's like a jungle sometimes it makes me wonder
How I keep from going under

Broken glass everywhere
People pissing on the stairs, you know they just don't care
I can't take the smell, I can't take the noise
Got no money to move out, I guess I got no choice
Rats in the front room, roaches in the back
Junkies in the alley with the baseball bat
I tried to get away, but I couldn't get far
Cause a man with a tow-truck repossessed my car

Chorus:
Don't push me cause I'm close to the edge
I'm trying not to lose my head, ah huh-huh-huh
[2nd and 5th: ah huh-huh-huh]
[4th: say what?]
It's like a jungle sometimes it makes me wonder
How I keep from going under
It's like a jungle sometimes it makes me wonder
How I keep from going under

Standing on the front stoop, hangin' out the window
Watching all the cars go by, roaring as the breezes blow
Crazy lady livin' in a bag
Eating out of garbage pails, used to be a fag-hag
Said she danced the tango, skipped the light fandango
The Zircon Princess seemed to lost her senses
Down at the peepshow, watching all the creeps
So she can tell the stories to the girls back home
She went to the city and got social security
She had to get a pimp, she couldn't make it on her own

[2nd Chorus]

My brother's doing bad on my mother's TV
She says: "You watch it too much, it's just not healthy!"
"All My Children" in the daytime, "Dallas" at night
Can't even see the game or the Sugar Ray fight
The bill collectors they ring my phone
And scare my wife when I'm not home
Got a bum education, double-digit inflation
I can't take the train to the job, there's a strike at the station
Neon King Kong standin' on my back
Can't stop to turn around, broke my sacrophiliac
A mid-ranged migraine, cancered membrane
Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane

My son said: "Daddy I don't wonna go to school
Cause the teacher's a jerk!", he must think I'm a fool
And all the kids smoke reefer, I think it'd be cheaper
If I just got a job, learned to be a street sweeper
I'll dance to the beat, shuffle my feet
Wear a shirt and tie and run with the creeps
Cause it's all about money, ain't a damn thing funny
You got to have a con in this land of milk and honey
They pushed that girl in front of the train
Took her to the doctor, sewed her arm on again
Stabbed that man right in his heart
Gave him a transplant for a brand new start
I can't walk through the park, cause it's crazy after dark
Keep my hand on my gun, cause they got me on the run
I feel like a outlaw, broke my last glass jar
Hear them say: "You want some more livin' on a seesaw?"

[4th Chorus]

A child is born with no state of mind
Blind to the ways of mankind
God is smiling on you but he's frowning too
Because only God knows what you'll go through
You'll grow in the ghetto, living second rate
And your eyes will sing a song of deep hate
The places you're playin', where you stay
Looks like one great big alley way
You'll admire all the number book takers
Thugs, pimps, pushers and the big money makers
Driving big cars, spending twenties and tens
And you wanna grow up to be just like them, huh,
Smugglers, scrambles, burglars, gamblers
Pickpockets, peddlers even panhandlers
You say: "I'm cool, I'm no fool!"
But then you wind up dropping out of high school
Now you're unemployed, all non-void
Walking 'round like you're Pretty Boy Floyd
Turned stickup kid, look what you've done did
Got sent up for a eight year bid
Now your manhood is took and you're a may tag
Spend the next two years as a undercover fag
Being used and abused to serve like hell
Till one day you was found hung dead in a cell
It was plain to see that your life was lost
You was cold and your body swung back and forth
But now your eyes sing the sad, sad song
Of how you lived so fast and died so young

Don't push me 'cause I'm close to the edge
I'm trying not to lose my head
It's like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from going under
It's like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from going under

Yo Mell, you see that girl there?
Yo, that sounded like Cowboy man
Cool
Yo, what's up Money?
Yo, where's Cooly an Raheim?
They is downstairs coooling out
So what's up for tonight y'all?
We could go down to Phoenix
We could go check out "Junebug" man
Hey yo, you know that girl Betty?
Yeah man
Come on, come all man
Not like it
That's what I heard man
What's this happening, what's this?
What's goin' on?
Freeze
Don't nobody move or nothin'
Y'all know what this is (What's happend?)
Get 'em up, get 'em up (What?)
Oh man, we're (Right in there) Grandmaster Flash and the Furious Five
What is that, a gang?
No
Shut up
I don't wanna hear your mouth
Shut up
Officer, officer, what is the problem?
You the problem
Hey, you ain't gotta push me man
Get in the car, get in the car
Get in the god...
I said, "Get in the car"
Why is he?

Vertaling Nederlands

Het is als een jungle soms vraag ik me af
Hoe ik houden van onder te gaan
Het is als een jungle soms vraag ik me af
Hoe ik houden van onder te gaan

Gebroken glas overal
Mensen pist op de trap, je weet dat ze gewoon niet schelen
Ik kan de geur niet te nemen, kan ik het geluid niet te nemen
Heb geen geld om te verhuizen, ik denk dat ik heb geen keus
Ratten in de voorkamer, kakkerlakken in de rug
Junkies in de steeg met de honkbalknuppel
Ik heb geprobeerd om weg te komen, maar ik kon niet ver komen
Veroorzaken een man met een tow-truckteruggenomen mijn auto

Chorus:
Duw me niet want ik ben dicht bij de rand
Ik probeer niet om mijn hoofd te verliezen, ah huh-huh-huh
[2 en 5: ah huh-huh-huh]
[4: zeggen wat?]
Het is als een jungle soms vraag ik me af
Hoe ik houden van onder te gaan
Het is als een jungle soms vraag ik me af
Hoe ik houden van onder te gaan

Staande op de voorkant stoep, hangen 'uit het raam
Kijken naar alle auto's gaan door, brullen als de winden blazen
Gekke dame Livin 'in een zak
Eten uit vuilnisbakken, vroeger eenfag-hag
Zei ze danste de tango, sloeg het licht fandango
De Zirkoon prinses leek haar verstand verloren
Beneden aan de peepshow, kijken naar al de kriebels
Zodat ze de verhalen terug naar huis te vertellen aan de meisjes
Ze ging naar de stad en kreeg de sociale zekerheid
Ze was naar een pooier te krijgen, ze kon niet het te maken op haar eigen

[2 Chorus]

Mijn broer doet slecht op tv van mijn moeder
Ze zegt: "Je kijkt te veel, het is gewoon niet gezond!"
"All My Children" in de dag, "Dallas" s nachts
Kan zelfs niet zien het spel ofde Sugar Ray strijd
Het wetsvoorstel verzamelaars ze bellen mijn telefoon
En schrikken mijn vrouw als ik niet thuis ben
Kreeg een bum onderwijs, double-digit inflatie
Ik kan niet in de trein naar het werk, er is een staking bij het station
Neon King Kong standin 'op mijn rug
Kan niet stoppen om te draaien, brak mijn sacrophiliac
Een mid-varieerde migraine, cancered membraan
Soms denk ik dat ik ga krankzinnig, ik zweer dat ik misschien een vliegtuig kapen

Mijn zoon zei: "Papa ik niet wonna naar school
Oorzaak van de leraar een eikel! ", Moet hij denken dat ik eengek
En alle kinderen rookt reefer, ik denk dat het zou goedkoper zijn
Als ik heb een baan, geleerd om een ​​straatveger zijn
Ik zal dansen op de beat, schud mijn voeten
Draag een overhemd en das en lopen met de kriebels
Want het draait allemaal om geld, is niet een ding grappig
Je moet een con in dit land van melk en honing hebben
Ze duwden dat meisje in de voorkant van de trein
Nam haar mee naar de dokter, naaide haar weer arm op
Gestoken die man recht in zijn hart
Gaf hem een ​​transplantatie voor een nieuwe start
Ik kan niet lopen door depark, want het is gek na donker
Houd mijn hand op mijn pistool, want ze hebben me op de vlucht
Ik voel me als een balling, brak mijn laatste glazen pot
Hoort ze zeggen: "Wil je nog wat Livin 'op een wip?'

[4 Chorus]

Een kind wordt geboren met geen state of mind
Blind voor de mogelijkheden van de mensheid
God lacht op je, maar hij is te fronsen
Want alleen God weet wat je gaat door
U zult groeien in het getto, levende tweede tarief
En uw ogen zullen een lied van diepe haat zingen
De plaatsen waar je bent playin ', waar u verblijft
Looksals een hele grote steegmanier
U vindt alle nummer boek takers bewonderen
Misdadigers, pooiers, duwboten en het grote geld makers
Rijden grote auto's, de uitgaven twintig en tientallen
En je wilt groeien om net als hen, he,
Smokkelaars, scrambles, inbrekers, gokkers
Zakkenrollers, venters zelfs panhandlers
U zegt: "Ik ben cool, ik ben niet gek!"
Maar dan wind je laten vallen van de middelbare school
Nu je werkloos, alle niet-leegte bent
Wandelen 'rond als je Pretty Boy Floyd
Draaide overval kind, kijk eens wat je hebt gedaandeed
Stond op gestuurd voor een acht jaar bod
Nu je mannelijkheid is genomen en je bent een mei tag
Besteden de komende twee jaar als undercover fag
Wordt gebruikt en misbruikt om te dienen als de hel
Tot op een dag dat je werd opgehangen dood aangetroffen in een cel
Het was duidelijk te zien dat uw leven werd verloren
Je was koud en je lichaam zwaaide heen en weer
Maar nu je ogen zingen de droevige, droevig lied
Of hoe je geleefd zo snel en zo jong gestorven is

Duw me niet want ik ben dicht bij de rand
Ik probeer niet om mijn hoofd te verliezen
Het is als een jungle somsvraag ik me af hoe ik te houden van onder te gaan
Het is als een jungle soms vraag ik me af hoe ik te houden van onder te gaan

Yo Mell, zie je dat meisje daar?
Yo, dat klonk als Cowboy man
Koel
Yo, wat is er geld?
Yo, waar is Cooly een Raheim?
Ze is beneden coooling uit
Dus wat is er voor vanavond jullie?
We konden naar beneden naar Phoenix
We konden gaan check out "Junebug" man
Hey yo, weet je dat meisje Betty?
Ja man
Kom op, kom allemaal man
Niet leuk
Dat is wat ik gehoord man
Wat is dat dit gebeurt,wat is dit?
Wat is er aan de hand?
Bevriezen
Niet niemand bewegen of niets '
Jullie weten wat dit is (Wat is happend?)
Get 'em up, get' em up (wat?)
Oh man, we zijn (Rechts daar) Grandmaster Flash and the Furious Five
Wat is dat, een bende?
Geen
Opsluiten
Ik wil niet uw mond te horen
Opsluiten
, Ambtenaar, wat is het probleem?
U het probleem
He, je niet moet duwen me man
Stap in de auto, stap in de auto
Stap in de god ...
Ik zei: "Stap in de auto"
Waarom is hij?