Artiest Queensryche

Naam van het lied Silent Lucidity

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

Hush now don't you cry 
Wipe away the teardrop from your eye 

You're lying safe in bed 
It was all a bad dream 
Spinning in your head 

Your mind tricked you to feel the pain 
Of someone close to you leaving the game 
Of life 

So here it is, another chance 
Wide awake, you face the day 
Your dream is over... 

Or has it just begun? 

There's a place I like to hide 
A doorway that I run through in the night 

Relax child, you were there 
But only didn't realize 
And you were scared 

It's a place where you will learn 
To face your fears, retrace the years 
And ride the whims of your mind 

Commanding in another world 
Suddenly, you'll hear and see 
This magic new dimension 

I 
Will be watching over you 
I am gonna help you see it through 
I 
Will protect you in the night 
I am smiling next to you 

In silent lucidity... 

(Solo) 

Spoken: 
Visualize your dream (Yes) 
Record it in the present tense (Don't be scared) 
Put it into a permanent form 
If you persist in your efforts 
You can achieve a dream control 
(Control) 
(How're you doing today?) (Better?) 

Dream come true 
Dream come true 
Dream come true 

Help me... 

If you open your mind for me 
You won't rely on open eyes to see 

The walls you built within 
Come tumbling down 
And a new world will begin 

Living twice at once you learn 
You're safe from pain in the dream domain 
A soul set free to fly 

A round trip journey in your head 
Master of illusion, can you realize? 
Your dream's alive, you can be the guide but... 

I 
Will be watching over you 
I am gonna help you see it through 
I 
Will protect you in the night 
I am smiling next to you...

Vertaling Nederlands

Hush nu ga je niet huilen
Veeg de traan van je oog

Je liegt veilig in bed
Het was allemaal een slechte droom
Spinnen in je hoofd

Je geest bedrogen u om de pijn te voelen
Van iemand dicht bij u het verlaten van het spel
Van het leven

Dus hier is het, nog een kans
De dag klaar wakker, je gezicht
Uw droom is voorbij ...

Of is het net begonnen?

Er is een plek waar ik graag verbergen
Een deur die ik lopen door in de nacht

Ontspannen kind, je was er
Maar alleen besefte niet
En je bang waren

Het is een plek waar je leert
Om je angsten onder ogen, beleef de jaren
En rijden de grillen van je geest

Commandant in een andere wereld
Plotseling, zult u horen en zien
Deze magische nieuwe dimensie

Ik
Zal over je waken
Ik ga je helpen het te zien door
Ik
Zal je beschermen in de nacht
Glimlach ik naast je

In stille luciditeit ...

(Solo)

Gesproken:
Visualiseer je droom (Ja)
Noteer het in de tegenwoordige tijd (Wees niet bang)
Zet het in een permanente vorm
Als jevolharden in uw inspanningen
U kunt een droom controle te bereiken
(Controle)
(Hoe gaat het vandaag?) (Beter?)

Droom uitkomen
Droom uitkomen
Droom uitkomen

Help me ...

Als u van gedachten voor me te openen
U zult zich niet beroepen op open ogen om te zien

De muren u gebouwd binnen
Komen tumbling down
En een nieuwe wereld zal beginnen

Tweemaal Wonen op als je eenmaal leert
Je bent veilig van pijn in de droom domein
Een ziel bevrijden om te vliegen

Een rondvaart reis in je hoofd
Meester van de illusie, kunt u realiseren?
Uw droom leeft, kunt u de gids zijn, maar ...

Ik
Zal over je waken
Ik ga je helpen het te zien door
Ik
Zal je beschermen in de nacht
Glimlach ik naast je ...