Artiest Angel Haze

Naam van het lied Battle Cry

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

Money cannot buy 
All the love that's here tonight 
All the love that's here tonight 
Ouh-ouh 
There's just you and I 
So lift your hands toward the sky 
Lift your hands toward the sky 
Ouh-ouh 

[Verse 1: Angel Haze] 
It seems like yesterday that I was nothin' 
Then all of a sudden I'm a volcanic eruption 
Then all of a sudden it's like spontaneous combustion 
And I'm all up in your face yellin': "Bitch, you can't tell me nothin'" 
Cause I came from the bottom, now everybody's watchin' 
I said it was my time, now I'm who everybody's glockin' 
And I'm just out here sprintin', I'm runnin' right through my vision 
I'm trying to out run my past, but still trying to defeat my limits 
Cause you only get one moment in this life to be great 
And you give it your all despite what it takes 
And you never let 'em kill you, you take everything they give you 
And throw it right fuckin' at 'em and tell 'em it doesn't build you 
And no it don't ever break you, and no it can't overtake you 
Life's like a bed of roses, you take the thorns and you make do 
Sometimes you have to hurt for the cause to be reached 
But one day you'll be stronger then all that you beat 
And you can say 

[Hook: Sia] 
Money cannot buy 
All the love that's here tonight 
All the love that's here tonight 
Ouh-ouh 
There's just you and I 
So lift your hands toward the sky 
Lift your hands toward the sky 
Ouh-ouh 

[Verse 2: Angel Haze] 
I woke up one Sunday morning, stopped believing in Jesus 
Stopped believing in churches, I stopped believing in preachers 
I realized I was a teacher, not just one of the heathens 
I'm born to destroy the fallacies, stop creating believers 
Start creating the leaders, tell 'em who they should follow 
Nobody but themselves, especially if they hollow 
Especially when they empty and death reserves for fulfillment 
You the only person alive who holds the key to your healin' 
So you take it and you run with it 
And keep going even when your suns hidden 
Because the time we spend in darkness when the rain comes 
Is where we often find the light soon as the pain's done 
There ain't material things in the world 
That can change the fact that you feel lonely 
Despite the fact that it gets hard, you take it all and you still go 
Take the sun and you still grow, lose the light and you still glow 
I been there, I'm still here and I know how you feel, so 

[Hook: Sia] 
Money cannot buy 
All the love that's here tonight 
All the love that's here tonight 
Ouh-ouh 
There's just you and I 
So lift your hands toward the sky 
Lift your hands toward the sky 
Ouh-ouh 

[Bridge] 
We don't wanna fight 
So sing with me our battle cry 
Sing with me our battle cry 
Ouh-ouh 
Money cannot buy 
All the love that's here tonight 
All the love that's here tonight 
Ouh-ouh 

[Verse 3: Angel Haze] 
It's hard to explain my way of living to people who never lived it 
A minute in my position filled with my opposition 
That anybody not different fighting to stay the same 
I got lives in my hands and I'm fighting to make 'em change 
Couldn't accept responsibility, find somebody to blame 
The emotions that I'm harboring 'bout to drive me insane 
Tried to say fuck everything, but I ain't have the heart to 
Rarely had the heart to do a lot of things I ought to 
So now I spit it for people who say their cords missing 
Inspire life into anybody that's forfeiting 
Cause it's easy to keep pretending that there's nothing wrong 
But it's harder to keep their head up and be fucking strong 
So, now they telling me "go, Haze, they can't stop you 
Heavyweight flow, if they can't lift you then they can't drop you 
The pinnacle, if they can't reach you then they can't top you 
Man, they can't do anything that you're about to" 

[Hook: Sia] 
Money cannot buy 
All the love that's here tonight 
All the love that's here tonight 
Ouh-ouh 
There's just you and I 
So lift your hands toward the sky 
Lift your hands toward the sky 
Ouh-ouh

Vertaling Nederlands

Geld niet kan kopen
Al de liefde die hier vanavond
Al de liefde die hier vanavond
Ouh-Ouh
Er is alleen jij en ik
Zo til je je handen naar de hemel
Hef je handen naar de hemel
Ouh-Ouh

[Verse 1: Angel Haze]
Het lijkt wel gisteren dat ik niks
Dan ineens ben ik een vulkaanuitbarsting
Dan ineens is het als zelfontbranding
En ik ben helemaal in je gezicht Yellin ': "Bitch, je kunt me niet vertellen niets"
Want ik kwam uit de bodem, nu iedereen watchin '
Ikzei dat het mijn tijd, nu ben ik die ieders glockin '
En ik ben gewoon hier sprintin ', ik ben Runnin' dwars door mijn visie
Ik probeer uit te lopen mijn verleden, maar nog steeds bezig om mijn grenzen te verslaan
Want je krijgt maar een moment in dit leven groot zijn
En je geeft je alles, ondanks wat er nodig is
En je nooit laten ze je vermoorden, je alles geven ze je nemen
En gooi het recht fuckin 'bij' em en vertel ze het je niet bouwen
En nee het niet ooit breken, en nee het kan je niet inhalen
Life'sals een bed van rozen, de doornen en je het doen
Soms moet je pijn doen voor de zaak te bereiken
Maar op een dag zul je sterker dan alles wat je verslaan
En je kunt zeggen

[Hook: Sia]
Geld niet kan kopen
Al de liefde die hier vanavond
Al de liefde die hier vanavond
Ouh-Ouh
Er is alleen jij en ik
Zo til je je handen naar de hemel
Hef je handen naar de hemel
Ouh-Ouh

[Verse 2: Angel Haze]
Ik werd wakker op een zondagochtend, blijven geloven in Jezus
Blijven gelovenin kerken, stopte ik geloven in predikers
Ik besefte dat ik was een leraar, niet alleen een van de heidenen
Ik ben geboren om de drogredenen te vernietigen, stoppen met het maken gelovigen
Start het maken van de leiders, vertel ze wie ze moeten volgen
Niemand behalve zichzelf, vooral als ze hol
Vooral als ze leeg en dood reserves voor de nakoming
Je de enige persoon in leven die de sleutel tot uw healin 'houdt
Dus je hebt het en je lopen mee
En te gaan, zelfs wanneer uw zonnen verborgen
Omdat de tijd dat wete brengen in de duisternis wanneer de regen komt
Is waar we vaak het licht al snel als de pijn is gedaan
Er is geen materiële dingen in de wereld
Dat kan het feit dat je eenzaam voelen veranderen
Ondanks het feit dat het wordt moeilijk, je het allemaal en je nog steeds naar
Neem de zon en je nog steeds groeien, verliezen het licht en je nog steeds gloeien
Ben er geweest, ik ben nog steeds hier en ik weet hoe je je voelt, zo

[Hook: Sia]
Geld niet kan kopen
Al de liefde die hier vanavond
Al de liefde die hier vanavond
Ouh-Ouh
Er isalleen jij en ik
Zo til je je handen naar de hemel
Hef je handen naar de hemel
Ouh-Ouh

[Brug]
We wil geen ruzie
Dus zing met mij onze strijdkreet
Zing met me mee onze strijdkreet
Ouh-Ouh
Geld niet kan kopen
Al de liefde die hier vanavond
Al de liefde die hier vanavond
Ouh-Ouh

[Verse 3: Angel Haze]
Het is moeilijk om mijn manier van leven voor mensen die nooit geleefd uitleggen
Een minuut in mijn positie gevuld met mijn oppositie
Dat iedereen niet anders vechten om hetzelfde te blijven
Ik kreegwoont in mijn handen en ik vecht om 'em te veranderen
Kon verantwoordelijkheid niet aanvaarden, vinden iemand de schuld
De emoties die ik koesteren 'bout te rijden me gek
Probeerde te neuken alles zeggen, maar ik niet het hart te hebben
Zelden had het hart om een ​​heleboel dingen te doen ik zou moeten
Dus nu heb ik spuug het voor mensen die zeggen dat hun touwen ontbreekt
Inspireer leven in iemand die is verbeuren
Want het is gemakkelijk om te doen alsof dat er niets mis
Maar het is moeilijker om hun hoofd omhoog te houden en zijn neukensterk
Zo, nu ze vertellen me "ga, Haze, ze kunnen je niet stoppen
Zwaargewicht stroom, als ze je niet kan tillen dan kunnen ze je niet laten vallen
Het toppunt, als ze je niet kunnen bereiken dan kunnen ze je niet boven
Man, ze kunnen niets doen dat je staat op het punt "

[Hook: Sia]
Geld niet kan kopen
Al de liefde die hier vanavond
Al de liefde die hier vanavond
Ouh-Ouh
Er is alleen jij en ik
Zo til je je handen naar de hemel
Hef je handen naar de hemel
Ouh-Ouh