Artiest Kanye West

Naam van het lied Jesus Walks With Me

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

Yo, We at war
 We at war with terrorism, racism, and most of all we at war with ourselves
 (Jesus Walks)
 God show me the way because the Devil trying to break me down
 (Jesus Walks with me) with me, with me, with me [fades]

 You know what the Midwest is?
 Young & Restless
 Where restless (Niggas) might snatch your necklace
 And next these (Niggas) might jack your Lexus
 Somebody tell these (Niggas) who Kanye West is
 I walk through the valley of the shadow of death is
 Top floor the view alone will leave you breathless Uhhhh!
 Try to catch it Uhhhh! It's kinda hard hard
 Getting choked by the detectives yeah yeah now check the method
 They be asking us questions, harass and arrest us
 Saying "we eat pieces of shit like you for breakfast"
 Huh? Yall eat pieces of shit? What's the basis?
 We ain't going nowhere but got suits and cases
 A truck full of crap rental car from Avis
 My momma used to say only Jesus can save us
 Well momma I know I act a fool
 But I'll be gone 'til November I got packs to move I Hope

[Hook x2]
 (Jesus Walks)
 God show me the way because the Devil trying to break me down
 (Jesus Walks with me)
 The only thing that that I pray is that my feet don't fail me now
 (Jesus Walks)
 And I don't think there is nothing I can do now to right my wrongs
 (Jesus Walks with me)
 I want to talk to God but I'm afraid because we ain't spoke in so long

 To the hustlers, killers, murderers, drug dealers even the strippers
 (Jesus walks with them)
 To the victims of Welfare for we living in hell here hell yeah
 (Jesus walks with them)
 Now hear ye hear ye want to see Thee more clearly
 I know he hear me when my feet get weary
 Cause we're the almost nearly extinct
 We rappers are role models we rap we don't think
 I ain't here to argue about his facial features
 Or here to convert atheists into believers
 I'm just trying to say the way school need teachers
 The way Kathie Lee needed Regis that's the way I need Jesus
 So here go my single dog radio needs this
 They say you can rap about anything except for Jesus
 That means guns, sex, lies, video tapes
 But if I talk about God my record won't get played Huh?
 Well let this take away from my spins
 Which will probably take away from my ends
 Then I hope this take away from my sins
 And bring the day that I'm dreaming about
 Next time I'm in the club everybody screaming out

 (Jesus Walks)
 God show me the way because the devil trying to break me down
 (Jesus Walks)
 The only thing that that I pray is that my feet don't fail me now
 (Jesus Walks)
 And I don't thing there's nothing I can do now to right my wrongs
 (Jesus walks with me... fades)
 I want to talk to God but I'm afraid because we ain't spoke in so long

Vertaling Nederlands

Yo, Wij in oorlog
Wij in oorlog met het terrorisme, racisme, en de meeste van alles wat we in oorlog met onszelf
(Jesus Walks)
God mij de weg, want de duivel probeert me af te breken
(Jesus Walks met mij) met mij, met mij, met mij [fades]

Je weet wat de Midwest is?
Young & Restless
Waar rusteloos (Niggas) je ketting zou kunnen rukken
En naast deze (Niggas) misschien jack uw Lexus
Iemand vertellen deze (Niggas) die Kanye West is
Ik loop door het dal van de schaduw des doods is
Bovenste verdieping van het uitzicht alleenzal u ademloos Uhhhh!
Probeer het te vangen Uhhhh! Het is nogal moeilijk moeilijk
Aan verstikt door de rechercheurs yeah yeah nu controleren de methode
Ze stellen ons vragen, treiteren en ons arresteren
Zeggen "we stukken van shit als je voor het ontbijt eten"
Huh? Yall eten stukken stront? Wat is de basis?
We gaan nergens heen, maar kreeg pakken en cases
Een vrachtwagen vol met onzin huurauto van Avis
Mijn moeder zei altijd dat alleen Jezus kan ons redden
Nou momma Ik weet dat ik handelen een dwaas
Maar ben ik weg 'til november Ikreeg packs te bewegen I Hope

[Hook x2]
(Jesus Walks)
God mij de weg, want de duivel probeert me af te breken
(Jesus Walks met mij)
Het enige dat ik bid, is dat mijn voeten niet fail me now
(Jesus Walks)
En ik denk niet dat er is niets dat ik kan nu doen om mijn fouten goed te maken
(Jesus Walks met mij)
Ik wil God te praten, maar ik ben bang omdat we niet spraken zo lang

Om de oplichters, moordenaars, moordenaars, drugsdealers zelfs de strippers
(Jezus loopt met hen)
Aan de slachtoffers vanWelzijn want wij leven in de hel hier hell yeah
(Jezus loopt met hen)
Hoort nu gij hoort gij wilt U meer duidelijk te zien
Ik weet dat hij me horen toen mijn voeten moe
Omdat we het bijna bijna uitgestorven
Wij rappers zijn rolmodellen we rappen we niet denken
Ik ben hier niet om ruzie over zijn gelaatstrekken
Of hier om atheïsten te zetten in gelovigen
Ik probeer alleen maar te zeggen dat de manier waarop de school moeten leraren
De manier Kathie Lee nodig Regis dat is de manier waarop ik Jezus nodig
Dus hier gaan mijn enige hond radio behoeftendeze
Ze zeggen dat je kan rappen over alles, behalve voor Jezus
Dat betekent wapens, seks, leugens, videobanden
Maar als ik praat over God zal mijn record niet krijgen gespeeld Huh?
Nou laten we weg van mijn spins hiermee rekening
Die waarschijnlijk uit de buurt van mijn uiteinden zal nemen
Dan hoop ik van mijn zonden hiermee rekening
En breng de dag dat ik droom over
Volgende keer dat ik in de club iedereen schreeuwen

(Jesus Walks)
God mij de weg, want de duivel probeert me af te breken
(Jesus Walks)
Het enige dat ikbidden is dat mijn voeten niet fail me now
(Jesus Walks)
En ik weet niet wat er is niets wat ik nu kan doen om mijn fouten goed te maken
(Jezus loopt met me mee ... fades)
Ik wil God te praten, maar ik ben bang omdat we niet spraken zo lang