Artiest Macklemore

Naam van het lied Otherside

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

Oh girl, this boat is sinking,
There's no sea left for me,
And how the sky gets heavy
When you are underneath it
Oh I want to sail away from here
And God
He came down down down down down down down down
And said (down down down down down down down down)
Nothing (down down down down down down down down)

He rolled up asked him what he was sippin' on
Said lean, you wanna hit it dawg?
That's the same stuff Weezy sippin' huh?
And tons of other rappers that be spittin' hard
Yep yep he had 5 up on
When he passed him that Styrofoam
The Easter pink, heard it in a rhyme before
Finally got to see what all the hype was on
And then he took a sip sittin' in the Lincoln
Thinking he was pimpin' as he listened to the system
Little did he know that it was just as addictive as bass
Not the kind of hit from the kick drum
Hot box let the bass bump
Take it to face, gulp
Months later the use went up
And every blunt was accompanied by the pink stuff
But Goddamn he loved that feeling
Purple rain coated in the throat
Just so healin'
Medicine alleviate the sickness
Liquid to fix and it comes with a cost
Wake up, cold sweat, scratchin', itchin'
Try to escape the skin that barley fit him
Gone, get another bottle just get a couple swallows headed towards the bottom
Couldn't get off it
Didn't even think he had a problem
Though he couldn't sleep without getting nauseous
Room spinnin'
Thinking he might of sipped just a little bit too much of that cough syrup
His eyelids closed shut
Sat back in the chair
Clutching that cup
Girlfriend came and a couple of hours later said his name
Shook him, but he never got up

Never got up, never got up
We live on the cusp of death thinkin' that it won't be us
It won't be us, it won't be us, it won't be us
Nah, it won't be us

Oh girl this boat is sinking,
There's no sea left for me,
And how the sky gets heavy
When you are underneath it
Oh I want to sail away from here
And God
Came down down down down down down down down
And said (down down down down down down down down)
Nothing (down down down down down down down down)

And he just wanted to act like them
He just wanted to rap like him
Us as rappers underestimate the power and the effects we have on these kids
Blunt passed
Ash in a tin, pack being pushed, harassed by the feds
The fact of it is most people that rap like this talkin' about some shit they haven't lived
Surprise, you know the drill
Trapped in a box declined record sales
Follow the formula
Violence, drugs and sex sells
So we try to sound like someone else
This is not Californication
There's no way to glorify this pavement
Syrup, percocet, and an eighth day will leave you broke, depressed and emotionally vacant

Despite how Lil Wayne lives
It's not conducive to being creative
And I know cause he's my favorite
And I know cause I was off that same mix
Rationalize the shit that I try after I listen to dedication
But he's an alien
I'd sip that shit pass out or play PlayStation
Months later I'm in the same place
No music made, feeling like a failure
And trust me it's not dope to be 25 and move back to your parents basement
I've seen my peoples dreams die
I see what they can be denied
And "weeds not a drug" that's denial
Groundhog day life repeat each time
I've seen Oxycontin take 3 lives
I grew up with them, we used to chief dimes
I've seen cocaine bring out the demons inside
Cheatin' and lyin'
Friendship cease, no peace in the mind
Stealin' and takin' anything to fix the pieces inside
Broken, hopeless, headed no where
Only motivation for what the dealer's supplyin'
That rush, that drug, that dope
Those pills, that crumb, that roach
Thinkin' I would never do that
Not that drug
Growin' up nobody ever does
Until you're stuck lookin' in the mirror
Like I can't believe what I've become
Swore I was gonna be someone
And growin' up everyone always does
We sell our dreams and our potential to escape through that buzz
Just keep me up, keep me up
Hollywood here we come

Oh girl this boat is sinking,
There's no sea left for me,
And how the sky gets heavy when you are underneath it
Oh I want to sail away from here
And God
He came down down down down down down down down
And said (down down down down down down down down)
Nothing (down down down down down down down down)

Vertaling Nederlands

Oh meisje, is deze boot zinkt,
Er is geen zee meer voor mij,
En hoe de hemel krijgt zware
Wanneer je eronder
Oh Ik wil weg te varen van hier
En God
Hij kwam down down down down down down down down
En zei (down down down down down down down down)
Niets (down down down down down down down down)

Rolde hij vroeg hem wat hij was sippin 'op
Zei mager, je wilt raken dawg?
Dat is hetzelfde spul Weezy sippin 'huh?
En ton van andere rappers die zijn spittin 'harde
Yep yep hij had 5 omhoogop
Toen hij hem voorbij dat Styrofoam
De Easter roze, hoorde het in een rijm vóór
Ten slotte kregen we te zien wat alle hype was over
En toen nam hij een slok Sittin 'in het Lincoln
Denkt hij was pimpin 'als hij luisterde naar het systeem
Weinig wist hij dat het was net zo verslavend als bas
Niet het soort van hit uit de basdrum
Hot box laat de bas hobbel
Neem het aan gezicht, gulp
Maanden later het gebruik ging
En elke botte werd vergezeld door de roze spul
Maar Goddamn hij hield dat gevoel
Purple rain gecoatein de keel
Net zo healin '
Geneeskunde verlichten van de ziekte
Vloeistof op te lossen en het komt met een kostprijs
Word wakker, koud zweet, scratchin, itchin '
Probeer de huid die gerst past hem ontsnappen
Gegaan, krijgen nog een fles krijgen slechts een paar zwaluwen ging het naar de bodem
Kon niet uitstappen het
Wist niet eens dat hij een probleem had
Hoewel hij niet kon slapen zonder dat misselijk
Kamer spinnin '
Denken dat hij misschien van dronk net een beetje te veel van die hoestsiroop
Zijn oogleden gesloten gesloten
Leunde achterover in destoel
Geklemd die beker
Vriendin kwam en een paar uur later zei dat zijn naam
Schudde hem, maar hij opstond

Kregen nooit, nooit meer opstond
Wij wonen op de vooravond van de dood denken 'dat het niet zal zijn ons
Het zal niet ons, zal het niet met ons, zal het niet met ons
Nah, zal het niet met ons

Oh meisje Deze boot zinkt,
Er is geen zee meer voor mij,
En hoe de hemel krijgt zware
Wanneer je eronder
Oh Ik wil weg te varen van hier
En God
Kwam down down down down down down down down
En zei (down down down downdown down down down)
Niets (down down down down down down down down)

En hij wilde alleen maar om op te treden als hen
Hij wilde alleen maar rap als hem
Ons als rappers onderschatten de kracht en de effecten die we hebben op deze kinderen
Blunt voorbij
As in een blik, inpakken geduwd, lastiggevallen door de feds
Het feit van het is de meeste mensen dat rap als deze het over een aantal dingen hebben ze niet geleefd
Verrassing, je kent het wel
Gevangen in een doos platenverkoop daalde
Volg de formule
Geweld, drugs en seks verkoopt
Dus weproberen te klinken als iemand anders
Dit is niet Californication
Er is geen manier om dit bestrating verheerlijken
Siroop, percocet, en een achtste dag zal u brak, depressief en emotioneel leegstaande

Ondanks hoe Lil Wayne leeft
Het is niet bevorderlijk voor creatief
En ik weet dat want hij is mijn favoriet
En ik weet dat want ik was uit diezelfde mix
Rationaliseren van de shit die ik probeer nadat ik luister naar toewijding
Maar hij is een alien
Ik zou sip die shit flauwvalt of speel PlayStation
Maanden later ben ik op dezelfde plaats
Geen muziekgemaakt, het gevoel als een mislukking
En geloof me het is niet dope te zijn 25 en terug te gaan naar je ouders kelder
Ik heb gezien dat mijn volkeren dromen sterven
Ik zie wat ze kunnen worden geweigerd
En "onkruid geen drug" dat is ontkenning
Groundhog day life telkens herhalen
Ik heb gezien Oxycontin nemen 3 levens
Ik ben opgegroeid met hen, hebben we gebruikt om chief dubbeltjes
Ik heb gezien dat cocaïne brengen de demonen binnen
Cheatin 'en lyin'
Vriendschap staakt, geen vrede in de geest
Stealin en neem alles om de stukken vast te stellen binnen
Gebroken, hopeloos, onder leidingniet waar
Enige motivatie voor wat de dealer supplyin '
Dat stormloop, dat medicijn, dat dope
Die pillen, die kruimel, dat voorn
Denken 'dat zou ik nooit doen
Niet dat drugs
Opgroeide niemand ooit doet
Totdat je vastzit lookin 'in de spiegel
Alsof ik niet kan geloven wat ik ben geworden
Zwoer Ik wilde iemand zijn
En opgroeide iedereen altijd doet
Wij verkopen onze dromen en onze mogelijkheden te ontsnappen door dat buzz
Houd me gewoon op, houdt mij op
Hollywood here we come

Oh meisje Deze boot zinkt,
Er isgeen zee meer voor mij,
En hoe de hemel krijgt zwaar als je eronder
Oh Ik wil weg te varen van hier
En God
Hij kwam down down down down down down down down
En zei (down down down down down down down down)
Niets (down down down down down down down down)