Artiest Macklemore

Naam van het lied Same Love

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

[Macklemore]
When I was in the 3rd grade
I thought that I was gay
Cause I could draw, my uncle was
And I kept my room straight
I told my mom, tears rushing down my face
She's like, "Ben you've loved girls since before pre-K"
Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she
A bunch of stereotypes all in my head
I remember doing the math like
"Yeah, I'm good a little league"
A pre-conceived idea of what it all meant
For those who like the same sex had the characteristics
The right-wing conservatives think its a decision
And you can be cured with some treatment and religion
Man-made, rewiring of a pre-disposition
Playing God
Ahh nah, here we go
America the brave
Still beers, what, we don't know
And God loves all His children
And somehow forgotten
But we paraphrase a book written
3,500 hundred years ago
I don't know

[Mary Lambert]
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm

[Macklemore]
If I was gay
I would think hip-hop hates me
Have you read the YouTube comments lately
"Man that's gay"
Gets dropped on the daily
We've become so numb to what we're sayin'
Our culture founded from oppression
Yeah, we don't have acceptance for 'em
Call each other faggots
Behind the keys of a message board
A word routed in hate
Yet our genre still ignores it
Gay is anonymous with the lesser
It's the same hate that's caused wars from religion
Gender and skin color
Collection of your pigment
The same fight that lead people to walk-outs and sit-ins
Human rights for everybody
There is no difference
Live on! And be yourself!
When I was in church
They taught me something else
If you preach hate at the service
Those words aren't anointed
And that Holy Water
That you soak in
Is then poisoned
When everyone else
Is more comfortable
Remaining voiceless
Rather than fighting for humans
That have had their rights stolen
I might not be the same
But that's not important
No freedom 'til we're equal
Damn right I support it

I don't know

[Mary Lambert]
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm

[Macklemore]
We press play
Don't press pause
Progress, march on!
With a veil over our eyes
We turn our back on the cause
'Till the day
That my uncles can united by law
Kids are walkin' around the hallway
Plagued by pain in their heart
A world so hateful
Someone would rather die
Than be who they are
And a certificate on paper
Isn't gonna solve it all
But it's a damn good place to start
No law's gonna change us
We have to change us
Whatever god you believe in
We come from the same one
Strip away the fear
Underneath it's all the same love
About time that we raised up

[Mary Lambert]
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm

Love is patient, love is kind

Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)...

Vertaling Nederlands

[Macklemore]
Toen ik in de 3de graad
Ik dacht dat ik homo was
Want ik kon tekenen, mijn oom was
En ik hield mijn kamer recht
Ik vertelde mijn moeder, tranen haasten naar beneden mijn gezicht
Ze is als, "Ben je hebt meisjes hield sinds voor pre-K"
Trippin ', ja, ik denk dat ze had een punt, nietwaar
Een bos van stereotypen allemaal in mijn hoofd
Ik herinner me het doen van de wiskunde, zoals
"Ja, ik ben goed een beetje competitie"
Een vooraf bedacht idee van wat het allemaal betekende
Voor degenen die graag hetzelfde geslacht hadden de karakteristieken
De rechtseconservatieven denk dat het een beslissing
En u kunt worden genezen met enige vorm van behandeling en religie
Man-made, bedrading van een pre-dispositie
Playing God
Ahh nah, hier gaan we
Amerika de dappere
Toch bieren, wat, weten we niet
En God houdt van al zijn kinderen
En een of andere manier vergeten
Maar we parafraseren een boek geschreven
3500 honderd jaar geleden
Ik weet het niet

[Mary Lambert]
En ik kan niet veranderen
Zelfs als ik probeerde
Zelfs als ik wilde
En ik kan niet veranderen
Zelfs als ik probeerde
Zelfs als ik wilde
Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde
Zijhoudt me warm
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm

[Macklemore]
Als ik homo was
Ik zou denken dat hip-hop haat me
Hebt u het YouTube comments laatste tijd lezen
"Man, dat is gay"
Wordt gedropt op de dagelijkse
We hebben zo gevoelloos aan wat we zeggen te worden '
Onze cultuur opgericht van onderdrukking
Ja, we hebben geen acceptatie voor 'em hebben
Elkaar bellen takkenbossen
Achter de toetsen van een message board
Het woord gerouteerd in haat
Toch onze genre negeert het nog steeds
Gay is anoniem met de mindere
Het is dezelfde haatdie is veroorzaakt oorlogen van religie
Geslacht en huidskleur
Het verzamelen van uw pigment
Dezelfde strijd die mensen ertoe brengen en sit-ins-outs lopen
Mensenrechten voor iedereen
Er is geen verschil
Live on! En wees jezelf!
Toen ik in de kerk
Ze leerde me iets anders
Als je predikt haat ten dienste
Die woorden zijn niet gezalfd
En dat Holy Water
Dat u geniet in
Vervolgens wordt vergiftigd
Wanneer iedereen
Is comfortabeler
Resterende stemloze
Plaats van te vechten voor de mens
Dat hun gehadrechten gestolen
Ik zou niet hetzelfde zijn
Maar dat is niet belangrijk
Geen vrijheid 'til we zijn gelijk
Damn right Ik steun het

Ik weet het niet

[Mary Lambert]
En ik kan niet veranderen
Zelfs als ik probeerde
Zelfs als ik wilde
En ik kan niet veranderen
Zelfs als ik probeerde
Zelfs als ik wilde
Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm

[Macklemore]
Wij op play drukken
Druk niet op pauze
Vooruitgang, maart op!
Met een sluier over onze ogen
We draaien onze rug op de oorzaak
'Tot hetdag
Dat mijn ooms kunnen verenigd door de wet
Kinderen worden Walkin 'rond de gang
Geplaagd door pijn in hun hart
Een wereld zo gehaat
Iemand zou liever sterven
Dan zijn wie ze zijn
En een certificaat op papier
Is niet gonna lossen het allemaal
Maar het is een verdomd goede plek om te beginnen
Geen wet gaat ons wijzigen
We moeten om ons te veranderen
Alles wat god je gelooft in
We komen uit een en dezelfde
Verwijderen de angst
Onder het is allemaal dezelfde liefde
Hoog tijd dat we opstaan

[Mary Lambert]
En ik kan niet veranderen
Zelfs als ikbeproefd
Zelfs als ik wilde
En ik kan niet veranderen
Zelfs als ik probeerde
Zelfs als ik wilde
Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm
Ze houdt me warm

De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk

De liefde is geduldig (niet huilen op zondag)
De liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag)
De liefde is geduldig (niet huilen op zondag)
De liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag)
De liefde is geduldig (niet huilen op zondag)
De liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag)
De liefde is geduldig (niet huilen op zondag)
Liefde issoort (niet huilen op zondag) ...