Artiest One Republic

Naam van het lied Caunting The Stars

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been playing hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be counting stars, yeah we'll be counting stars

I see this life like a swinging vine
Swing my heart across the line
And my face is flashing signs
Seek it out and you shall find
Oh, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so right
Doing the wrong thing
I feel something so wrong
Doing the right thing
I could lie, could lie, could lie
Everything that kills me makes me feel alive

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been playing hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be counting stars

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been playing hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be, we'll be counting stars

I feel the love and I feel it burn
Down this river, every turn
Hope is a four-letter word
Make that money, watch it burn
Oh, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so wrong
Doing the right thing
I could lie, could lie, could lie
Everything that downs me makes me wanna fly

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been playing hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be counting stars

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been playing hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be, we'll be counting stars

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Everything that kills me makes feel alive

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been playing hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be counting stars

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been playing hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be, we'll be, counting stars

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sing in the river

Vertaling Nederlands

De laatste tijd, ik heb, ik heb slaap verliezen
Dromen over de dingen die we zouden kunnen zijn
Maar schatje, ik heb, ik heb hard spelen,
Zitten, niet meer tellen dollars
We zullen het tellen van de sterren, ja we zullen het tellen van sterren

Ik zie dit leven als een swingende wijnstok
Swing mijn hart over de lijn
En mijn gezicht knippert tekenen
Zoeken het uit en gij zult vinden
Oh, maar ik ben niet zo oud
Jong, maar ik ben niet zo vet
Ik denk niet dat de wereld wordt verkocht
Ik doe gewoon wat we horen
Ik iets zo goed voelen
Doende verkeerde dingen
Ik iets zo verkeerd voelen
Het juiste te doen
Ik zou liegen, zou liggen, zou liggen
Alles wat me doodt maakt me in leven

De laatste tijd, ik heb, ik heb slaap verliezen
Dromen over de dingen die we zouden kunnen zijn
Maar schatje, ik heb, ik heb hard spelen,
Zitten, niet meer tellen dollars
We zullen het tellen van sterren

De laatste tijd, ik heb, ik heb slaap verliezen
Dromen over de dingen die we zouden kunnen zijn
Maar schatje, ik heb, ik heb hard spelen,
Zitten, niet meer tellendollars
We zullen, we zullen het tellen van sterren

Ik voel de liefde en ik voel het branden
Onderaan deze rivier, elke bocht
Hoop is een vier-letter woord
Zorg dat geld, bekijk het verbranden
Oh, maar ik ben niet zo oud
Jong, maar ik ben niet zo vet
Ik denk niet dat de wereld wordt verkocht
Ik doe gewoon wat we horen
Ik iets zo verkeerd voelen
Het juiste te doen
Ik zou liegen, zou liggen, zou liggen
Alles wat downs me maakt me wanna fly

De laatste tijd, ik heb, ik heb slaap verliezen
Dromen over de dingen die we kondenzijn
Maar schatje, ik heb, ik heb hard spelen,
Zitten, niet meer tellen dollars
We zullen het tellen van sterren

De laatste tijd, ik heb, ik heb slaap verliezen
Dromen over de dingen die we zouden kunnen zijn
Maar schatje, ik heb, ik heb hard spelen,
Zitten, niet meer tellen dollars
We zullen, we zullen het tellen van sterren

Neem dat geld
Bekijk het verbranden
Zingen in de rivier
De lessen worden geleerd

Neem dat geld
Bekijk het verbranden
Zingen in de rivier
De lessen worden geleerd

Neem dat geld
Bekijk het verbranden
Zingen inde rivier
De lessen worden geleerd

Neem dat geld
Bekijk het verbranden
Zingen in de rivier
De lessen worden geleerd

Alles wat me doodt maakt levend voelen

De laatste tijd, ik heb, ik heb slaap verliezen
Dromen over de dingen die we zouden kunnen zijn
Maar schatje, ik heb, ik heb hard spelen,
Zitten, niet meer tellen dollars
We zullen het tellen van sterren

De laatste tijd, ik heb, ik heb slaap verliezen
Dromen over de dingen die we zouden kunnen zijn
Maar schatje, ik heb, ik heb hard spelen,
Zitten, niet meer tellendollars
We zullen, zullen we, tellen sterren

Neem dat geld
Bekijk het verbranden
Zingen in de rivier
De lessen worden geleerd

Neem dat geld
Bekijk het verbranden
Zingen in de rivier
De lessen worden geleerd

Neem dat geld
Bekijk het verbranden
Zingen in de rivier
De lessen worden geleerd

Neem dat geld
Bekijk het verbranden
Zingen in de rivier