Artiest Parachute

Naam van het lied Forever And Always

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

She's sitting at the table, the hours get later
He was supposed to be here
She's sure he would have called
She waits a little longer, there's no one in the driveway
No one's said they seen him
Why, is something wrong?
She looks back to the window
Suddenly the phone rings
A voice says somethings happened
That she should come right now
Her mind goes to December
She thinks of when he asked her
He bent down on his knees first
And he said

I, I want you forever, forever and always
Through the good and the bad and the ugly
We'll grow old together
Forever and always

She pulls up to the entrance
She walks right to the front desk
They lead her down a million halls a maze that's never ending
They talk about what happened but she can barely hear them
She tries to keep a straight face as she walks into the room
She sits by his bedside, holds his hand too tight
They talk about the kids they're gonna have and the good life
The house on the hillside, where they would stay

Stay, there forever, forever and always
Through the good and the bad and the ugly
We'll grow old together, and always remember
Whether rich or for poor or for better
We'll still love each other, forever and always

Then she gets an idea and calls in the nurses
Brings up the chaplain and he says a couple versus
She borrows some rings from the couple next door
Everybody's laughing as the tears fall on the floor
She looks into his eyes, and she says

I, I want you forever, forever and always
Through the good and the bad and the ugly
We'll grow old together, and always remember
Whether happy or sad or whatever
We'll still love each other, forever and always
Forever and always, forever and always

She finishes the vows but his beeps are getting too slow
His voice is almost too low
As he says, I love you forever, forever and always
Please just remember even if I'm not there
I'll always love you, forever and always

Vertaling Nederlands

Ze zitten aan de tafel, de uren krijgen later
Hij zou hier zijn
Ze is ervan overtuigd dat hij zou hebben geroepen
Ze wacht een beetje langer, er is niemand op de oprit
Niemand zei dat ze hem gezien
Waarom, is er iets mis?
Ze kijkt terug naar het venster
Plotseling gaat de telefoon
Een stem zegt nog wat gebeurd
Dat ze nu moet komen
Haar geest gaat naar december
Ze denkt aan toen hij haar vroeg
Hij bukte zich op zijn knieƫn eerste
En hij zei:

Ik, ik wil dat je voor altijd, voor eeuwig en altijd
Door degoede en het slechte en het lelijke
We zullen samen oud worden
Eeuwig en altijd

Ze trekt naar de ingang
Ze loopt recht op de receptie
Ze leiden haar naar beneden een miljoen zalen een doolhof die nooit is eindigende
Ze praten over wat er gebeurd is, maar ze kan ze nauwelijks horen
Ze probeert een gezicht in de plooi te houden als ze loopt in de kamer
Ze zit op zijn bed, houdt zijn hand te strak
Ze praten over de kinderen ze zullen hebben en het goede leven
Het huis op de heuvel, waar ze zouden blijven

Blijven, daarvoor altijd, voor eeuwig en altijd
Door de goede en de slechte en de lelijke
We zullen samen oud worden, en altijd onthouden
Rijk of te arm of voor een betere
We zullen nog steeds van elkaar houden, voor eeuwig en altijd

Dan krijgt ze een idee en oproepen in de verpleegkundigen
Brengt de kapelaan en hij zegt een paar versus
Ze leent een aantal ringen van het echtpaar naast de deur
Iedereen lachen als de tranen vallen op de grond
Ze kijkt in zijn ogen, en ze zegt

Ik, ik wil dat je voor altijd, voor eeuwig en altijd
Door de goedeen het slechte en het lelijke
We zullen samen oud worden, en altijd onthouden
Of blij of verdrietig of wat dan ook
We zullen nog steeds van elkaar houden, voor eeuwig en altijd
Voor eeuwig en altijd, voor eeuwig en altijd

Ze eindigt de geloften maar zijn piepjes krijgt te langzaam
Zijn stem is bijna te laag
Zoals hij zegt, ik hou van je voor altijd, voor eeuwig en altijd
Gelieve alleen niet vergeten, zelfs als ik er niet ben
Ik zal altijd van je houden, voor eeuwig en altijd