Artiest Rainbow

Naam van het lied Temple Of The King

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

One day, in the year of the fox
Came a time remembered well,
When the strong young man of the rising sun
Heard the tolling of the great black bell.
One day in the year of the fox,
When the bell began to ring,
It meant the time had come for one to go
To the temple of the king.

There in the middle of the circle he stands,
Searching, seeking.
With just one touch of his trembling hand,
The answer will be found.
Daylight waits while the old man sings,
Heaven help me!
And then like the rush of a thousand wings,
It shines upon the one.
And the day has just begun.

One day in the year of the fox
Came a time remembered well,
When the strong young man of the rising sun
Heard the tolling of the great black bell.
One day in the year of the fox,
When the bell began to sing
It meant the time had come for the one to go
To the temple of the king.

There in the middle of the people he stands,
Seeing, feeling.
With just a wave of the strong right hand, he's gone
To the temple of the king.

Far from the circle, at the edge of the world,
He's hoping, wondering.
Thinking back on the stories he's heard of
What he's going to see.
There, in the middle of a circle it lies.
Heaven help me!
Then all could see by the shine in his eyes
The answer had been found.

Back with the people in the circle he stands,
Giving, feeling.
With just one touch of a strong right hand, they know
Of the temple and the king.

Vertaling Nederlands

Op een dag in het jaar van de vos
Kwam een ​​tijd goed onthouden,
Toen de sterke jonge man van de rijzende zon
Gehoord de tolheffing van de grote zwarte bel.
Op een dag in het jaar van de vos,
Toen de bel begon te rinkelen,
Het betekende de tijd voor een was gekomen om te gaan
Naar de tempel van de koning.

Daar, in het midden van de cirkel staat hij,
Zoeken, zoeken.
Met slechts een aanraking van zijn bevende hand,
Het antwoord zal worden gevonden.
Daglicht wacht terwijl de oude man zingt,
Heaven help me!
En dan als de rush van eenduizend vleugels,
Het schijnt op de een.
En de dag is net begonnen.

Op een dag in het jaar van de vos
Kwam een ​​tijd goed onthouden,
Toen de sterke jonge man van de rijzende zon
Gehoord de tolheffing van de grote zwarte bel.
Op een dag in het jaar van de vos,
Toen de bel begon te zingen
Het betekende het tijd voor de ene om te gaan was gekomen
Naar de tempel van de koning.

Daar, in het midden van de mensen die hij staat,
Zien, voelen.
Met slechts een golf van de sterke rechterhand, hij is weg
Naar de tempel van dekoning.

Ver van de cirkel, aan de rand van de wereld,
Hij hoopt, benieuwd.
Terugdenkend aan de verhalen die hij heeft gehoord van
Wat hij gaat zien.
Daar, in het midden van een cirkel het ligt.
Heaven help me!
Vervolgens worden alle door de glans kon zien in zijn ogen
Het antwoord was gevonden.

Terug met de mensen in de cirkel staat hij,
Het geven, het gevoel.
Met slechts een druk op een sterke rechterhand, ze weten
Van de tempel en de koning.