Artiest Tarkan

Naam van het lied Unut Beni

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Vertaling Nederlands

Uçsuz bucaksýz bir çölün ortasýndayým
Dayanýlýr gibi deðil çýkmazdayým
Adým adým izimde yalnýzlýðým
Reva mý hep kýrýk dökük sevdalarým
Ah düþlerim berduþ sevgilerim
Kalmadý hiç mecaliniz
Dargýn ümitlerim
Ah yanarým hep virane anýlarým
Býrakmadý yakamý yaslar
Faydasýz dualarým
Geç olmadan vazgeç býrak beni
Ardýna bile bakma git unut beni
(Uzak dur yar kederimden unut beni)
Unut beni
Hüznüm yaralar seni dayanamazsýn
Unut beni
Üþütür karanlýðým alýþamazsýn
Duy feryadýmý Tanrým dardayým
Bu yol gidilir gibi deðil çýkmazdayým
Dayandý kapýma yine arsýz yalnýzlýðým
Reva mý hep boynu bükük sevdalarým