Artiest Vanessa Williams

Naam van het lied Colors Of The Wind

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

You think I'm an ignorant savage
And You've been so many places
I guess it must be so
But still I cannot see
If the savage one is me
How can there be so much that you don't know?
You don't know...

You think you own whatever land you land on
The earth is just a dead thing you can claim
But I know ev'ry rock and tree and creature
Has a life, has a spirit, has a name

You think the only people who are people
Are the people who look and think like you
But if you walk the footsteps of a stranger
You'll learn things you never knew,
you never knew

Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon?
Or asked the grinning bobcat why he grinned?
Can you sing with all the voices of a mountain?
Can you paint with all the colours of the wind?
Can you paint with all the colours of the wind?

Come run the hidden pine trails of the forest
Come taste the sun-sweet berries of the earth
Come roll in all the riches all around you
And for once,
never wonder what they're worth.

The rainstorm and the river are my brothers
The heron and the other are my friends
And we are all connected to each other
In a circle, in a hope that never ends.

How high does the sycamore grow?
If you cut it down then you'll never know

And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon.
For wether we are white or copper-skinned
We just sing with all the voices of the mountain
We just paint with all the colors of the wind.

You can own the earth and still,
All you'll own is earth until
You can paint with all the colors ohh the colors of the wind.

Vertaling Nederlands

Denk je dat ik een onwetende woeste
En je hebt zo veel plaatsen geweest
Ik denk dat het moet zo zijn
Maar toch kan ik niet zien
Als de wilde men mij
Hoe kan er zo veel dat je niet weet?
Je weet het niet ...

Je denkt dat je zelf wat het land je land op
De aarde is gewoon een dood ding dat je kunt claimen
Maar ik weet ev'ry rots en boom, elk wezen
Heeft een leven, heeft een leven, heeft een naam

Denk je dat de enige mensen die zijn mensen
Zijn de mensen die kijken en denken zoals jij
Maar als je loopt de voetsporen van eenvreemdeling
Je zult dingen die je nooit wist te leren,
je wist nooit

Heb je ooit gehoord van de wolf een ode brengen aan de blauwe maïs maan?
Of vroeg de grijnzende lynx waarom hij spint?
Ben je doof voor alle stemmen van de bergen?
Ben je blind voor alle kleuren van de wind?
Ben je blind voor alle kleuren van de wind?

Kom lopen de larix het bos
Kom proeven van de zon-zoete bessen van de aarde
Come roll in al de rijkdom om je heen
En voor een keer,
nooit afvragen wat ze waard zijn.

Deregenbui en de rivier zijn mijn broeders
De reiger en de andere zijn mijn vrienden
En we zijn allemaal met elkaar verbonden
In een cirkel, in een hoop die nooit eindigt.

Hoe hoog komt de esdoorn ooit?
Als je het bezuinigen dan zul je nooit weten

En je zult nooit horen de wolf een ode brengen aan de blauwe maïs maan.
Want of we zijn wit of koper-gevilde
We zingen met alle stemmen van de bergen
We gewoon blind voor alle kleuren van de wind.

U kunt de aarde bezitten en nog steeds,
Alles wat je bezit is aardetot
U kunt de verf met alle kleuren Ohh de kleuren van de wind.